Bezwaar maken tegen besluit gemeente

Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan (ook online) bezwaar maken. Als u de brief van de gemeente heeft gekregen, heeft u 6 weken de tijd.

Bezwaar maken tegen besluit van de gemeente

Bezwaar maken tegen aanslag gemeentelijke belastingen, WOZ-waarde en leges

U kunt bezwaar maken als: 

 • U het niet eens bent met de beslissing op uw eigen aanvraag. Bijvoorbeeld als u een vergunning, Wmo-ondersteuning of bijstandsuitkering heeft aangevraagd en de gemeente uw aanvraag heeft afgewezen.
 • U het niet eens bent met een beslissing op een aanvraag van iemand anders. De aanvraag moet ook betrekking hebben op u. Uw buren hebben bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwen gekregen om een uitbouw aan hun huis te maken. U bent tegen die verbouwing omdat deze de zon wegneemt.
 • U nadelige gevolgen heeft van een beslissing van de gemeente. Bijvoorbeeld de beslissing uw uitkering te verlagen omdat u te weinig naar werk zoekt.

Procedure

 • Als u een beslissing heeft ontvangen, heeft u 6 weken de tijd om bezwaar te maken.
 • Als een bezwaarschrift aan alle wettelijke eisen voldoet, nemen wij het in behandeling.
 • Het kan zijn dat wij u bellen om te kijken of we samen een oplossing kunnen vinden.
 • Als we samen geen oplossing kunnen vinden dan vragen wij advies aan de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. De commissie bekijkt de zaak opnieuw en adviseert ons bij het nemen van een beslissing.
 • De commissie nodigt u dan uit voor een hoorzitting. U kunt dan vertellen waarom u bezwaar maakt. Er wordt ook iemand namens de gemeente uitgenodigd.
 • De commissie voor bezwaarschriften stelt na de hoorzitting een advies op. Dit advies en het verslag van de hoorzitting wordt naar u en naar de gemeente gestuurd.
 • Vervolgens neemt de gemeente een beslissing op het bezwaarschrift. Als de gemeente het advies van de commissie niet volgt, legt de gemeente dit uit in een brief.
 • Voor het nemen van een beslissing op het bezwaarschrift heeft de gemeente in totaal 12 weken de tijd.

Beroep

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En heeft u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? Dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank. Dit moet meestal binnen 6 weken.

Meer informatie over in beroep gaan bij de rechtbank.

Direct online regelen

Gerelateerde vragen