Inspraak indienen

Als inwoner van de gemeente Overbetuwe of als belanghebbende kunt u uw mening geven over een (beleids)voornemen of plan. Dit noemen we inspraak. Als u een inspraakreactie wilt indienen over het beleid of een plan van het college, doet u dit schriftelijk of digitaal (met DigiD). Als u wilt inspreken bij een vergadering van de gemeenteraad, neemt u contact op met de griffie via griffie@overbetuwe.nl of bel 14 0481.

Online een inspraakreactie indienen (met DigiD)

Hoe inspraak werkt

  • U geeft aan wat u van een bepaald onderwerp vindt.
  • De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders leest alle inspraakreacties. We wegen de inspraakreacties af tegen het belang van het beleid dat de gemeente wil uitvoeren.
  • Daarna stelt de gemeenteraad of het college van B&W het beleid of plan vast.
  • Uw inspraakreactie kan ervoor zorgen dat de gemeente het beleid of plan aanpast. Het kan ook zijn dat de gemeenteraad of het college van B&W het beleid of plan zonder aanpassing vaststelt.

Direct online regelen

Gerelateerde vragen