Klacht over de gemeente indienen

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeente indienen. Bijvoorbeeld bij een klachtencoördinator.

De gemeente kan u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. De gemeente stuurt u de beslissing. 

Online regelen met DigiD >>

Online regelen zonder DigiD >>

Voorwaarden

De gang van zaken rond klachten is gebaseerd op hoofdstuk 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Klachtenverordening gemeente Overbetuwe.

Aanpak

U dient uw klacht schriftelijk in bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt dit online doen. U kunt ook een klachtenformulier telefonisch aanvragen bij de gemeente.

De gemeente zal uw klacht intern beoordelen. Het is mogelijk dat u uw klacht mondeling moet toelichten.

U krijgt van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw klacht, neemt u contact op met de Nationale ombudsman.

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Gerelateerde vragen

Direct regelen