Subsidies

De gemeente verstrekt aan een aantal verenigingen en instanties subsidies voor activiteiten op het gebied van cultuur, onderwijs, sport en welzijn.

De volgende subsidies zijn in principe mogelijk:

  • Structurele subsidies die elk jaar aangevraagd en verstrekt kunnen worden
  • Subsidie voor een optreden van een koor of een toneelvereniging of voor een expositie van een foto- of videoclub

Daarnaast is in het volgende gevallen een schenking mogelijk:

Niet iedereen komt in aanmerking voor subsidie. Ook krijgt niet iedereen dezelfde subsidie. Lees onder het kopje 'voorwaarden' én op het aanvraagformulier aan welke voorwaarden u moet voldoen. De beslissing of u subsidie krijgt ligt bij de gemeente.

Voorwaarden

Een aanvraag voor optreden of een expositie kunt u het hele jaar door indienen.

Een aanvraag voor een schenking uit het Fonds Scholingskosten kunt u doen gedurende het jaar dat de scholing gevolgd wordt, uiterlijk tot 1 december van dat jaar. 

Een aanvraag voor een schenking uit het Fonds Scholingskosten kunt u indienen door middel van een een e-mail naar de gemeente TBRsubsidies@overbetuwe.nl gelieve in de omschrijving dan fonds scholingskosten te vermelden. 

Een aanvraag voor uit het Fonds voor Maatschappelijke Initiatieven kan het hele jaar ingediend worden. Alle aanvragen worden in vier termijnen beoordeeld: ná 31 maart, ná 30 juni, ná 30 september en ná 31 december. Binnen vier weken na het verstrijken van deze data hoort u van ons of u subsidie krijgt. Belangrijk om te weten: een activiteit of project mag niet al geweest zijn op het moment dat de aanvraag beoordeeld wordt. Houdt u daar alstublieft rekening mee bij het indienen van uw aanvraag. 

U moet uw aanvraag voor een subsidie indienen met een aanvraagformulier. Op het aanvraagformulier staat ook aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Lees deze goed door. Het aanvraag formulier mag u sturen naar TBRsubsidies@overbetuwe.nl met vermelding in de omschrijving welke subsidie het betreft.

Wilt u meer weten over het subsidiebeleid van de gemeente dan kunt u de subsidieverordening bekijken op Overheid.nl.

Aanpak

Als u subsidie wilt aanvragen, klik dan op één van de onderstaande links. Lees vóór u de aanvraag indient, de voorwaarden op het formulier goed door.

Structurele subsidie

De aanvraagformulieren 2020 voor structurele subsidies zijn beschikbaar.

Subsidie voor koren, toneelverenigingen en foto- en videoclubs

Aanvraagformulier subsidie koren, toneelverenigingen en foto- en videoclubs 2019

Schenking Fonds Scholingskosten Sportverenigingen

Informatie aanvraag schenking uit het fonds

Fonds Maatschappelijke Initiatieven

Informatie aanvraag schenking uit het Fonds Maatschappelijke Initiatieven.

Weet u niet welk formulier voor uw vereniging of activiteit van toepassing is? Of hebt u een andere vraag over subsidies?
Bel gerust of stuur een email naar de gemeente. 

Gerelateerde vragen

Direct regelen