Vuur stoken in de openlucht

Voor het stoken van vuur heeft u een ontheffing van het algemeen verbod nodig. Dit betreft bijvoorbeeld het willen houden van een paas- of vreugdevuur. Maar u kunt ook denken aan het verbranden van groen- of snoeiafval. Ook voor het verbranden van ziek hout heeft u de ontheffing nodig.

Online stookvergunning aanvragen

Voorwaarden

Algemeen verbod

De Algemene Plaatselijke Verordening verbiedt het aanleggen, hebben of stoken van een vuur in de open lucht.

Uitzonderingen

Het verbod geldt niet als er sprake is van vuur door middel van kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als het een vuur betreft ten behoeve van koken, bakken en braden, zoals bijvoorbeeld een barbecue. Uiteraard, indien het geen brandgevaar voor de omgeving oplevert.

Voorwaarden

De gemeente verbindt meestal een aantal voorschriften aan de te verlenen ontheffing, bijvoorbeeld met betrekking tot een in acht te nemen minimumafstand tot gebouwen of een bos, of met betrekking tot de materialen die u voor het stoken van het vuur mag gebruiken.

Aanpak

  • U moet de ontheffing voor het stoken van vuur uiterlijk 4 weken van te voren aan te vragen bij de gemeente
  • Wij nemen binnen 8 weken een beslissing
  • Deze periode mogen wij met 8 weken verlengen

Gronden om de ontheffing te weigeren zijn:

  • Het belang van de openbare orde en veiligheid
  • Bescherming van de woon- en leefomgeving
  • Bescherming van flora en fauna
  • Voorkomen van hinder

Kosten

Een ontheffing voor het stoken van vuur in open lucht kost € 82,50.

Gerelateerde vragen