Wet open overheid: informatie opvragen

Openbare informatie opvragen

De Woo-contactpersoon is uw eerste aanspreekpunt als u openbare informatie wilt opvragen. U kunt zo’n informatieverzoek doen voor documenten die al openbaar horen te zijn, maar die u niet (meer) kunt vinden. De Woo-contactpersoon stuurt u waar dat kan de documenten toe. Of ze legt uit waar u de informatie online kunt vinden. Het mailadres is info@overbetuwe.nl. Vermeld in de onderwerpregel: informatieverzoek. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 14 0481 en vragen naar de Woo-contactpersoon.

(Nog) niet openbare informatie opvragen

Hebben we bepaalde documenten nog niet openbaar gemaakt en zijn deze niet geheim? Dan kunt u deze opvragen via een zogenaamd Woo-verzoek. De Woo-contactpersoon kan u hierbij helpen.

Online een Woo-verzoek doen (met DigiD)

Wob-verzoek indienen per brief

Schrijf een brief met uw verzoek en stuur deze naar gemeente Overbetuwe, Postbus 11, 6660 AA Elst. U kunt uw brief ook afgeven bij de receptie tijdens de openingstijden of anders in de brievenbus doen. Let op: u kunt geen e-mail of fax sturen. In uw brief schrijft u:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en handtekening
  • het onderwerp waarover u informatie wilt hebben
  • welke documenten u wilt ontvangen en over welke periode

Voorwaarden voor Woo-verzoek

  • Uw verzoek om informatie is concreet.
  • Het gaat om informatie over het beleid van onze gemeente.
  • De informatie is vastgelegd in documenten, geluidsbanden, video’s of foto’s.

Behandeling van uw verzoek

U krijgt normaal gesproken binnen 4 weken een reactie op uw besluit. Deze termijn kunnen we met 2 weken verlengen. In dat geval krijgt u op tijd een bericht met de reden waarom het langer duurt. Soms hebben we nog meer tijd nodig om alle informatie te beoordelen. Dan maken we afspraken met u over de afhandeling. Informatie kan niet altijd openbaar gemaakt worden. In de Wet open overheid vindt u een overzicht van situaties waarin informatie niet of maar voor een deel openbaar mag worden gemaakt. Wij sturen u dan een besluit waarin staat dat wij uw verzoek (gedeeltelijk) toekennen of afwijzen. We leggen in het besluit aan u uit waarom we (delen van) de informatie niet openbaar maken. De documenten die wij aan u sturen, zijn vanaf dat moment openbaar.

Niet eens

Bent u het niet eens met onze beslissing over uw Woo-verzoek? Dan kunt u binnen 6 weken een brief sturen waarin u bezwaar maakt.

Direct online regelen

Gerelateerde vragen